سوال جدید بپرسید

بستر اجرایی

 • محيط اجراي نرم افزار سرآمد چيست ؟
 • بخش ارتباط از راه دور چگونه كار مي كند ؟
 • براي ارسال پيامك نيازي به اينترنت داريم ؟

خدمات پشتیبانی

 • نصب و راه اندازي نرم افزار چگونه است ؟
 • مدت زمان و نحوه پشتيباني نرم افزار چگونه است ؟

تصحيح كننده و بانک سوال

 • چه پاسخنامه هايي در نرم افزار قابل استفاده است ؟
 • نحوه عملكرد بخش تصحيح كننده چگونه است ؟
 • نرم افزار چگونه پاسخنامه دانش آموزان مختلف را تشخيص مي دهد؟
 • آيا امكان سوالاتي كه قبلا در Word تايپ شده است وجود دارد ؟
 • چه اسكنرهايي براي تصحيح قابل استفاده است؟
 • آيا محيط بانك سوال واقعا تحت Microsoft Word است ؟

حضور و غیاب و پیامک

 • آيا براي استفاده از سيستم حضور و غياب نياز به كامپيوتر داريم ؟
 • دستگاه حضور و غياب چگونه اس ام اس ارسال مي كند ؟

آموزشی و انضباطی

 • آيا محدوديتي در بخشهاي مختلف نرم افزار وجود دارد ؟
 • براي برگزاري آزمون در سطح كشور اين نرم افزار كارايي دارد؟
 • بخش آموزشي نرم افزار چه گزارشهايي توليد مي كند ؟